Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAX610D
Bộ Phát WiFi 6 AX3000 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX610D Declaration WAX610D, DoC, CE 005.214-01-01215 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAX610D Tài liệu kỹ thuật 9 English 08 Tháng 4, 2024 Download File
WAX610D Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAX610D Firmware 6.70(ABTE.2)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAX610D Hướng dẫn sử dụng V6.60_Ed1 English 27 Tháng 7, 2023 Download File
WAX610D Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAX610D Firmware 6.60(ABTE.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAX610D Hướng dẫn tham khảo CLI V6.55 English 18 Tháng 4, 2023 Download File
WAX610D Firmware 6.55(ABTE.1)C0 English 14 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
WAX610D Tài liệu kỹ thuật 8 English 13 Tháng 1, 2023 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00086 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00717 English 28 Tháng 6, 2022 Download File
WAX610D Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
WAX610D Tập tin MIB 1 English 13 Tháng 4, 2021 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00510 English 15 Tháng 12, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00479 Chinese 10 Tháng 9, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00478 English 09 Tháng 9, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00477 English 09 Tháng 9, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01143 English 09 Tháng 9, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01133 English 29 Tháng 7, 2020 Download File
WAX610D Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 11 Tháng 5, 2020 Download File