Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS1210-12
Switch Web Managed 12 Cổng Multi-Gigabit gồm 2 Cổng 2.5G và 2 Cổng 10G SFP+
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS1210-12 Tờ khai XGS1210-12, DoC, CE 005.214-01-01222 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
XGS1210-12 Tài liệu kỹ thuật 6 English 05 Tháng 12, 2023 Download File
XGS1210-12 Chứng nhận XGS1210-12, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00686 English 06 Tháng 11, 2023 Download File
XGS1210-12 Chứng nhận XGS1210-12, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 002.351-01-01068 English 06 Tháng 11, 2023 Download File
XGS1210-12 Chứng nhận XGS1210-12, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-01066 English 06 Tháng 11, 2023 Download File
XGS1210-12 Tờ khai XGS1210-12, DoC, BSMI (Include RoHS) 003.214-01-01264 Chinese 21 Tháng 9, 2023 Download File
XGS1210-12 Firmware V2.00(ABTY.1)C0 English 13 Tháng 9, 2023 Download File Download File 2
XGS1210-12 Hướng dẫn sử dụng V2.00_Ed1 English 30 Tháng 8, 2023 Download File
XGS1210-12 Firmware V2.00(ABTY.0)C0 English 29 Tháng 8, 2023 Download File Download File 2
XGS1210-12 Firmware V1.00(ABTY.6)C0 English 17 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
XGS1210-12 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 29 Tháng 7, 2020 Download File
XGS1210-12 Tờ khai XGS1210-12, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01264 Chinese 02 Tháng 3, 2020 Download File
XGS1210-12 Chứng nhận XGS1210-12, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00686 English 27 Tháng 2, 2020 Download File
XGS1210-12 Chứng nhận XGS1210-12, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01068 English 06 Tháng 1, 2020 Download File