Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS1930 Series - XGS1930-52HP
Switch Smart Managed 24/48 cổng GbE Lite-L3 với 4 cổng uplink 10G
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, CE 006.214-01-01008 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.7)C0 English 19 Tháng 12, 2023 Download File
XGS1930-52HP Tập tin MIB 12 English 19 Tháng 12, 2023 Download File
XGS1930-52HP Hướng dẫn sử dụng V4.70_Ed2 English 18 Tháng 12, 2023 Download File
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, CE 005.214-01-01008 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
XGS1930-52HP Tài liệu kỹ thuật 6 English 20 Tháng 4, 2023 Download File
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.6)C0 English 12 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-00733 Chinese 08 Tháng 11, 2022 Download File
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.5)C0 English 01 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, CE 004.214-01-01008 English 27 Tháng 5, 2022 Download File
XGS1930-52HP Hướng dẫn bắt đầu nhanh 003 Multiple languages 16 Tháng 12, 2020 Download File
XGS1930-52HP Sổ tay 2020.1 English 03 Tháng 2, 2020 Download File
XGS1930-52HP Biểu tượng sản phẩm 1 English 23 Tháng 7, 2018 Download File